Accout Manager

Jesteś tutaj

Do Twoich głównych zadań będzie należało:

 • przygotowywanie strategii, planowanie i zakup mediów, realizacja, monitoring i optymalizacja kampanii marketingowych dla Klientów;
 • kontrola jakości, zakresu, terminowości, efektywności oraz kosztów realizowanych projektów marketingowych dla Klientów;
 • stała opieka nad kluczowymi Klientami biznesowymi agencji, budowanie relacji z Klientem (konsultacje, prezentacje, spotkania, szkolenia);
 • realizacja strategii biznesowej działu i założonych celów sprzedażowych; ścisła współpraca z innymi działami w firmie.

Jeżeli:

 •  masz co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, zdobyte w agencji marketingowej / performance marketingowej, domu mediowym, sieci afiliacyjnej, w obsłudze Klientów bezpośrednich lub Klientów agencyjnych (aplikując zaznacz, z jakim Klientem dotychczas pracowałeś i z jakim chciałbyś pracować);
 • posiadasz wiedzę z zakresu komunikacji marketingowej 360 st., oraz praktyczną znajomość narzędzi analitycznych m. in.: Google Analytics itp.;
 • masz szeroko rozwinięte umiejętności nawiązywania i budowania trwałej relacji z Klientem;
 • wykazujesz inicjatywę we wdrażaniu kompleksowych strategii e-marketingowych;
 • masz otwartość umysłu i poczucie humoru – wartość dodana naszych zespołów :);
 • umiesz bardzo dobrze organizować swój czas pracy;
 • znasz język angielski na poziomie B1/C1.

Oferujemy:

 • nielimitowane możliwości rozwoju i pracy przy projektach u lidera Performance Marketingu dla najważniejszych polskich i zagranicznych reklamodawców;
 • prywatne ubezpieczenie medyczne, kursy językowe, benefit sportowy oraz elastyczne godziny pracy;
 • cykl realnych szkoleń miękkich, branżowych (z szeroko pojętego on-line marketingu), udział w konferencjach;
 • pracę z młodymi i ambitnymi osobami pasjonującymi się branżą internetową;
 • przyjazne środowisko pracy – w centrum a nie w „Mordorze” 🙂 – którzy tworzą rodzinną atmosferę. Poznaj nasz zespół i sprawdź nasz profil na Facebooku! Jesteśmy też na Instagramie;
 • dog-friendly office; sporą dawkę witamin – owoce i warzywa!;
 • możliwość szybkiego awansu zależnego od Twoich wyników w pracy.

Jak poprawnie wysłać aplikację:

Aplikacje (CV) prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@cubegroup.pl, w tytule maila: Account Manager (z dopiskiem odpowiednio: kb – klient bezpośredni, ka – klient agencyjny)

I. Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Cube Group S.A. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Puławskiej 99a  kod pocztowy 02- 595.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - listownie na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@cubegroup.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje, umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz i wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane niż wskazane w przepisach prawa oraz na przetwarzanie w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
 5. Twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu HR Administratora.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazisz wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych przez okres zadeklarowany przez Ciebie.
 7. Masz prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie tych informacji spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą usuwane.
II. Prosimy o dodanie obowiązkowo w CV oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A.  w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

i/lub

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A.  w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. - (Proszę podać okres:…………………….)

CV wysłane bez oświadczenia nie będą mogły być rozpatrywane w żadnym procesie rekrutacyjnym. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
rekrutacja@cubegroup.pl

Wyślij zapytanie ofertowe

*pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na:
tak Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
tak Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
tak Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.
Klauzula informacyjna

KONTAKT

Cube Group S.A., ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000306712,
NIP 661-225-95-31, Kapitał zakładowy 809 952,90zł
fax: (+48) 22 201 32 91