Asystent w dziale finansowym

Jesteś tutaj

Zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za obieg i weryfikację dokumentów kosztowych;
 • Rozliczanie faktur kosztowych kampanii marketingowych;
 • Udział w procesie rozliczania budżetu, rozliczania odchyleń od pozycji budżetowanych;
 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca;
 • Inne zadania wyznaczone przez management Działu Finansowego oraz bieżące wsparcie działu finansowego;
 • Ścisła współpraca z księgowością i innymi działami w firmie w nadzorowanym przez siebie zakresie

Wymagania

 • Co najmniej rok doświadczenia na analogicznym stanowisku [mile widziane];
 • Wykształcenie min średnie z podstawami księgowości/ finansów [mile widziane] lub znajomość księgowości/finansów;
 • Obsługa programu MS Office (Excel);
 • Wnikliwość i skrupulatność;
 • Samodzielność, otwartość i dobra organizacja pracy własnej;

Oferujemy

 • Nielimitowane możliwości rozwoju i pracy przy projektach u lidera Performance Marketingu dla najważniejszych polskich i zagranicznych reklamodawców;
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne, kursy językowe, benefit sportowy oraz elastyczne godziny pracy;
 • Cykl realnych szkoleń miękkich, branżowych (z szeroko pojętego on-line marketingu), udział w konferencjach;
 • Pracę z młodymi i ambitnymi osobami pasjonującymi się branżą internetową;
 • Przyjazne środowisko pracy – w centrum a nie w „Mordorze”  – którzy tworzą rodzinną atmosferę. Poznaj nasz zespół i sprawdź nasz profil na Facebooku! Jesteśmy też na Instagramie;
 • Dog-friendly office;
 • Sporą dawkę witamin – owoce i warzywa!;
 • Możliwość szybkiego awansu zależnego od Twoich wyników w pracy.
I. Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Cube Group S.A. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Puławskiej 99a  kod pocztowy 02- 595.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - listownie na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@cubegroup.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje, umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz i wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane niż wskazane w przepisach prawa oraz na przetwarzanie w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
 5. Twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu HR Administratora.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazisz wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych przez okres zadeklarowany przez Ciebie.
 7. Masz prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie tych informacji spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą usuwane.
II. Prosimy o dodanie obowiązkowo w CV oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A.  w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

i/lub

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A.  w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. - (Proszę podać okres:…………………….)

CV wysłane bez oświadczenia nie będą mogły być rozpatrywane w żadnym procesie rekrutacyjnym. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
rekrutacja@cubegroup.pl

Wyślij zapytanie ofertowe

*pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na:
tak Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
tak Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
tak Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.
Klauzula informacyjna

KONTAKT

Cube Group S.A., ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000306712,
NIP 661-225-95-31, Kapitał zakładowy 809 952,90zł
fax: (+48) 22 201 32 91