Digital Account Manager

Jesteś tutaj

Co będziesz u nas robić?

 • Dbać o to, aby na koniec miesiąca budżet się zgadzał;
 • Rozmawiać codziennie z Klientami i dbać o dobre relacje z nimi;
 • Razem z innymi stworzysz strategię biznesową działu;
 • Przygotujesz propozycję działań, które rozwiną biznes online Klientów;
 • Zaplanujesz i przeprowadzisz kampanie promocyjne, a także sprawdzisz czy nie potrzeba ich zoptymalizować, aby osiągnąć założone z Klientem KPI;
 • Spotkasz się raz na jakiś czas z Klientem, aby opowiedzieć co się zadziało i co jeszcze możecie fajnego zrobić;
 • Rozliczysz wszystkie kampanie jakie poprowadzisz dla Klientów;
 • Przejdziesz na „Ty” z innymi działami w naszej firmie (SEM&Social, SEO, Programmatic, Analityka, Technologie) oraz z Wydawcami zewnętrznymi.

Wymagania:

Sprawdź, czy jesteś idealnym kandydatem! Jeżeli…

 • Przynajmniej przez rok pracowałeś w sieci afiliacyjnej, agencji performance marketingowej lub online marketingu, w domu mediowym, ;
 • Nie lubisz nudy;
 • Nie lubisz jak coś się w prowadzonej przez Ciebie kampanii nie zgadza;
 • Pochwalisz się nam dobrą znajomością rynku mediowego;
 • Współpracowałeś z dużymi Klientami;
 • Umiesz stawiać sobie cele i nie spoczniesz, aż ich nie osiągniesz;
 • Jesteś osobą, która nie wie, że czegoś nie da się zrobić i Ty to właśnie zrobisz;
 • Pochwalisz się nam super wynikami swojej dotychczasowej pracy;
 • Angielski znasz na poziomie średniozaawansowanym…

TO ZAPRASZAMY DO NAS!!!

Zapewnimy Ci…

 • szybką decyzyjność i otwarte głowy zarządu;
 • dynamikę, brak nudy, możliwości rozwoju i pracy z największymi Klientami e-commerce u lidera digital i performance Marketingu!
 • benefity: prywatne ubezpieczenie medyczne, kursy językowe, benefit sportowy;
 • cykl realnych szkoleń branżowych (z szeroko pojętego on-line marketingu), udział w konferencjach;
 • pracę z młodymi i ambitnymi osobami pasjonującymi się branżą internetową;
 • przyjazne środowisko pracy – Stary Mokotów a nie w „Mordor” J – którzy tworzą rodzinną atmosferę;
 • dog-friendly office; sporą dawkę witamin – owoce i warzywa!

Jak poprawnie wysłać aplikację:

Aplikacje (CV) prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@cubegroup.pl, w tytule maila: Digital Account Manager.

I. Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Cube Group S.A. z siedzibą w  Warszawie przy ul. Puławskiej 99a  kod pocztowy 02- 595.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - listownie na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@cubegroup.pl.
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje, umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz i wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane niż wskazane w przepisach prawa oraz na przetwarzanie w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
 5. Twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu HR Administratora.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazisz wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych przez okres zadeklarowany przez Ciebie.
 7. Masz prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie tych informacji spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą usuwane.
II. Prosimy o dodanie obowiązkowo w CV oświadczenia:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A.  w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

i/lub

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A.  w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. - (Proszę podać okres:…………………….)

CV wysłane bez oświadczenia nie będą mogły być rozpatrywane w żadnym procesie rekrutacyjnym. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
rekrutacja@cubegroup.pl

Wyślij zapytanie ofertowe

*pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na:
tak Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
tak Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
tak Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.
Klauzula informacyjna

KONTAKT

Cube Group S.A., ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000306712,
NIP 661-225-95-31, Kapitał zakładowy 809 952,90zł
fax: (+48) 22 201 32 91