Junior Account Manager

(do współpracy z Klientem Bezpośrednim)

Twój dzień będzie intensywny dzięki:

 • prowadzeniu porannych rozmów z aktualnymi (mniejszymi) Klientami;
 • opracowaniu misternych planów rozwoju działalności online (mniejszych) Klientów oraz twardych negocjacji warunków sprzedaży;
 • stałemu prowadzeniu i optymalizacji kampanii promocyjnych oraz sprawdzaniu czy to co robisz ma sens;
 • zestawieniu wszystkich danych i analiz w jedną całość;
 • rozliczeniu wszystkich zrealizowanych działań dla Klientów;
 • dbaniu o to, aby target był na odpowiednim poziomie;
 • licznym rozmowom (nie tylko towarzyskim) ze specjalistami z innych działów w firmie.

Jeżeli:

 • chcesz się podszkolić w szeroko pojętych działaniach e-marketingowych, bo jest to co lubisz i wiesz, że w tym jest przyszłość, lub posiadasz choć odrobinę doświadczenia w tym zakresie – zdobyte w innej agencji marketingowej/ performance marketingowej, domu mediowym, sieci afiliacyjnej;
 • wiesz czym jest komunikacja marketingowa 360 st.;
 • lubisz pracować na danych i wiesz jak je wykorzystać, aby usprawnić działania online – mile widziane;
  lubisz ludzi;
 • często wychodzisz przed szereg ze swoimi pomysłami;
 • masz otwarty umysł i potrafisz nas rozśmieszyć – wartość dodana naszych zespołów ;
 • umiesz bardzo dobrze organizować swój czas pracy (nie tylko na biurku);
 • znasz język angielski na poziomie dobrym.

Oferujemy:

 • szybką decyzyjność i otwarte głowy Zarządu
 • dynamikę, brak nudy, możliwości rozwoju i pracy z największymi Klientami e-commerce u lidera digital i performance Marketingu!
 • benefity: prywatne ubezpieczenie medyczne, kursy językowe, benefit sportowy;
  cykl realnych szkoleń branżowych (z szeroko pojętego on-line marketingu), udział w konferencjach;
 • pracę z młodymi i ambitnymi osobami pasjonującymi się branżą internetową;
 • przyjazne środowisko pracy – Stary Mokotów a nie w „Mordor” 🙂 – którzy tworzą rodzinną atmosferę;
 • dog-friendly office;
 • sporą dawkę witamin – owoce i warzywa!;

Chcesz nas poznać lepiej? Super! O tym, czym się zajmujemy, dowiesz się więcej na naszej stronie i na naszym profilu na Facebooku. Na naszym blogu często dzielimy się wiedzą. A jak jest u nas od kuchni, podejrzysz na Instagramie!

Jeśli jesteś zainteresowany/a prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@cubegroup.pl.

Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99a kod pocztowy 02- 595.
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – listownie na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@cubegroup.pl.
3) Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje, umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz i wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) lub przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy;
– Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane niż wskazane w przepisach prawa oraz na przetwarzanie w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
5) Twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu HR Administratora.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazisz wolę uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych przez okres zadeklarowany przez Ciebie.
7) Masz prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie tych informacji spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy będą usuwane.

II. Prosimy o dodanie obowiązkowo w CV oświadczenia.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

i/lub

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Cube Group S.A. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. – (Proszę podać okres:…………………….)

CV wysłane bez oświadczenia nie będą mogły być rozpatrywane w żadnym procesie rekrutacyjnym.

Wyślij zapytanie ofertowe

*pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na:
tak Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
tak Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
tak Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.
Klauzula informacyjna

KONTAKT

Cube Group S.A., ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000306712,
NIP 661-225-95-31, Kapitał zakładowy 809 952,90zł
fax: (+48) 22 201 32 91