Walne zgromadzenia

Data sporządzenia: 2020-06-04
Cube Group S.A.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.


KontaktOświadczam, że:

jestem akcjonariuszem Cube Group S.A.jestem pełnomocnikiem akcjonariusza Cube Group S.A.nie jestem akcjonariuszem Cube Group S.A., ani pełnomocnikiem akcjonariusza Cube Group S.A.

Wyślij zapytanie ofertowe

*pole obowiązkowe

Wyrażam zgodę na:
tak Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
tak Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
tak Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.
Klauzula informacyjna

Jesteś zainteresowany ofertą:

W pozostałych sprawach:

Adres:

Cube Group S.A.
ul. Puławska 99A
02-595 Warszawa